• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
#Finansowanie przemian oraz zarządzanie aktywami

Dystrybutor usług w sektorze motoryzacji

130 zakładów

Misja

Wsparcie techniczne i finansowe przy wprowadzaniu zmiany oświetlenia we wszystkich ośrodkach francuskich

Podjęte wyzwania

 • Zapewnienie optymalnej jakości oświetlenia dla klientów i pracowników grupy
 • Wybór zrównoważonych i zoptymalizowanych rozwiązań z punktu widzenia energetyki i podatności utrzymaniowej
 • Wprowadzenie rozwiązania na szczeblu krajowym w sposób jednolity i szybki
 • CStwierdzenie natychmiastowej poprawy Ebidta: oszczędności z tytułu należności muszą przekraczać należności wygenerowane.
 • Pilotowanie wszystkich urządzeń z punktu widzenia technicznego, finansowego i środowiskowego

 

Wypracowane rozwiązanie

 • Diagnoza aktualnego stanu: zużycie energii, konserwacja itp.
 • Pomoc przy wyborze odpowiedniego rozwiązania docelowego: analiza TCO2 oświetlenia
 • Test w warunkach rzeczywistych w sklepach „referencyjnych” w celu wstępnego zatwierdzenia rozwiązania
 • Pomoc w nadzorowaniu wdrażania: utrzymywanie stosunków z dostawcami, kontrola spójności, planowanie, wstępny zysk
 • Finansowanie OPEX rozwiązania technicznego i pomoc przy opracowywaniu dokumentacji na potrzeby świadectwa dokumentacji technicznej
 • Korzystanie z platformy SaaS GreenFlexIQ: E-procurement / zarządzanie aktywami i sprawozdawczość finansowa/środowiskowa

Tworzenie wartości

 • Optymalizacja kosztów energii i konserwacja w każdym zakładzie
 • Zysk Ebitda: oszczędności netto na poziomie 230 tys. EUR rocznie w ciągu 5 lat
 • Zysk z tytułu bilansu węglowego na poziomie 10% (441 t CO2, których emisji udało się uniknąć)
 • Zadowolenie klientów i pracowników z prezentacji sklepów i warsztatów

 


pozytywny bilans

150000 EUR oszczędności rocznie w ciągu 5 lat Zysk z tytułu Ebitda
441 ton CO2, których emisji udało się uniknąć Zysk z tytułu bilansu węglowego
Zamknij
X